Фирма „Архидея гардън” е основана през 2003 г. Фирмата работи със специалисти ландшафтни архитекти и инженери – озеленители. „Архидея гардън” има богат опит в проектирането, изпълнението, поддръжката и надграждането на зелени зони в частни и обществени обекти. Сред нашите клиенти са: верига пицарии „Виктория” – с обекти бул.” Освободител”, ул. „Цар Асен”, кино „Арена” 1, кино „Арена” 2; клуб „Червило”; ресторант JK; фирма „Вебасто”; Частен Университет по икономика в София и Жилищен комплекс“Свети Георги Победоносец“-Панчарево, Скай Парк –Парадайс център, Плейграунд – Парадайс център, Складова база „Хоум Декор“ в село Гурмазово, частни обекти във вилно селище“Бел Вали“-местност Камбаните, Панчарево много други.

Услуги

проектиране

Проектът на една градина включва редица необходими дейности :

 1. Запознаване с терена и наличната документация, на които са показани границите на обекта, съществуващи сгради или съоръжения, коти и др.;
 2. Разговор с възложителя, с цел да се запознаем с неговото желание и визия за изграждането на зеления обект;
 3. Изготвяне на идеен проект (скица), който представлява идея и цялостна концепция за изграждане на съответната зелена площ, съобразно желанието на инвеститора, възможностите на терена и визията на ландшафтните архитекти от фирмата;
 4. Изготвяне на идейно дендрологичен проект, който се концентрира върху видовете растителност, предвидена за засаждане;
 5. Вертикална планировка – за определяне на необходимите наклони, отводнителни шахти, дренаж, подпорни стени и др.;
 6. Трасировъчен проект;
 7. Изготвяне на посадъчна схема на растителността;
 8. Изготвяне на оферта – количествено стойностни сметки, които включват изчисления на база цени и бройки на предвидена растителност, градински елементи, материали, количество работа и време на изпълнение.

изграждане

Изграждането на градински площи, прилежащи към частни и обществени обекти, зелени зони пред заведения за хранене, ресторанти и бизнес сгради изискват строго индивидуален подход. Всяко решение от нашата фирма е с оглед опциите на конкретния обект, неговото местонахождение, големина, предназначение и възможности на терена. Фирма „Архидея гардън” има богат опит в изграждането на частни градини, надграждане на съществуващи градини, изграждане на градини и тераси в ресторанти и заведения за хранене, изграждане на зелени площи пред обществени сгради и обекти. Нашите специалисти имат креативен подход при реализирането на сезонни градини с цъфтящи растения, подбор на интериорни зелени акценти, съобразени с дизайна и цялостната визия на дадения обект. Изграждането на здрава градина с дълъг живот изисква висока квалификация, широки познания и богат опит.

поддръжка

Градината е жива. Тя не е архитектурен обект, който след изграждането може да съществува или функционира самостоятелно. Веднъж изградена, всяка градина продължава собственото си развитие и растеж и за да се развива в желаната посока, всички растения и елементи на градината имат нужда от подходящи грижи. В зависимост от растителността и концепцията на отделната градина, грижите са различни. Основните дейности, свързани с поддръжката на градината са:

 1. Грижи за тревата – косене, поливане, наторяване, вертикулиране, валиране.
 2. Плодни дървета – рязане, пръскане, окопаване, наторяване.
 3. Жив плет – подрязване, оформяне, почистване.
 4. Цъфтящи – почистване, подхранване, плевене. (и др. в зависимост от конкретната растителност).

надграждане

Ако имате съществуваща градина, която искате да промените, но в нея има плодни дървета, храсти и растителност, които желаете да запазите, вашата градина се нуждае от надграждане. Когато в една вече създадена градина желаете да добавите настилка, алпинеум, зона за барбекю, да промените съществуващи алеи и да добавите нови функционални обекти, имате нужда от правилния проект. За да се запази една градина частично и да се обогати с нови акценти, трябва да се направи специален проект, в който да се обособят надлежно новите зони, да се добавя растителност и градински елементи, без да се навреди на съществуващата растителност.

сезонни градини

Фирма „Архидея гардън” има богат опит в изграждането и поддържането на сезонни градини от цъфтящи растения. Този тип градини имат нужда от специален подход при създаването и много интензивни грижи при поддръжката. Градината от цъфтящи растения е сред най-красивите градини, но за да се гарантира нейният по-дълъг живот, се изискват много познания, опит и интензивна работа. Гаранцията за здрава цъфтяща градина се крие в дълбокото познаване на цъфтящите растения, техните нужди, проблеми, болести и начините за справяне с тях. Изграждането на сезонна цъфтяща градина, прилежаща към ресторант, хотел или друг обществен обект изисква внимателно съобразяване с локалните условия, където се засажда растителността.

интериорно озеленяване

Фирма „Архидея гардън” има богат опит в изграждането и поддръжката на вътрешни зелени зони и зелени интериорни акценти, които подчертават дизайна и архитектурата на дадения обект и осигуряват приятна естетическа среда. Подборът на стайна растителност е особено деликатен въпрос, тъй като не всички растения са подходящи за вътрешно озеленяване. От друга страна, за да бъде адекватно вътрешното озеленяване трябва да се съобрази с цялостните архитектурни решения в сградата. Обособяването на зелени зони в обществени сгради трябва внимателно да се прецени от гледна точка на предназначението на сградата: офис, бизнес, болнична сграда, ресторант, хотел, спа и др. При избора на типа озеленяване и локацията на зелените зони и обекти, трябва да с локалните условия, където се засажда растителността.

екстериорно озеленяване

Прилежащите зелени зони към обществените обекти са добавена стойност и допринасят за общата атмосфера и цялостната визия на сградата. В натоварената градска среда, с преобладаващо присъствие на бетон, градините и зелените зони са все по-желано присъствие. Зелените площи, изградени до обществени обекти, офис сгради, хотели и ресторанти са неразделна част от общия облик и имидж на дадената сграда. Те трябва да са съобразени с външната архитектура, така че да се превърнат в единно цяло със съответната сграда, към която принадлежат. Освен визията и естетиката, те трябва да са функционално съобразени с типа сграда и нейното предназначение. Към избора на типа озеленяване трябва да се подходи внимателно, като се вземе предвид локацията на сградата, с какво тя граничи, какви цели има и какви потребности трябва да удовлетворява.