Ландшафтен Дизайн

Design

проектиране

Building

изграждане

Upgrade

надграждане

Support

поддръжка


Нашият Екип

ланд. арх. Анита Янева

Управител
Arrow Down

инж. Ивайло Ангелов

Главен мениджър
Arrow Up

Управител на фирма“Архидея Гардън“.

Ланд. арх. Анита Янева завършила Лесотехнически Университет, специалност Ландшафтна архитектура през 2001г.

Член е на:
Камара на архитектите в България (Пълна проектантска правоспособност), Съюз на ландшафтните архитекти.

Главен мениджър на фирма „Архидея Гардън“

Инж. Ивайло Ангелов завършил Лесотехнически Университет, специалност Горско стопанство, през 2000г.

Технически и финансов контрол.


Препоръки

Статии